“ALLT MELLAN HIMMEL O JORD VÅRA TANKAR, FUNDERINGAR, LITE MER PRIVAT HELT ENKELT!”

Utveckla din dans och utveckla dig själv
Kultur. En kul tur?
Varför dansa som vi gör?
Lite tankar och annat som inspire-
rar, vill vi dela!
Allt som rör bl a dansen plus mycket annat.
Välkommen till SalsaDans-Bloggen, hoppas att du kommer att hitta något trevligt att läsa!

Kultur. En kul tur?

Vad är egentligen kultur?
Kultur eller “cultura” är ett av SalsaDans värdeord och något vi vill överföra till de som dansar med oss. Vi har vårt sätt att se på vad kultur innebär men vad betyder det egentligen? Själva ordet kultur kommer från latinets “cultura” som betyder “bearbetning”, “odling”, “bildning”. Ser man till den definitionen kan man lätt dra kopplingar till dansen som ofta är hjälpsam när man behöver bearbeta något genom att skingra tankarna, man odlar en kompetens och lär sig något.

Kultur har dock oftast främst två betydelser, antingen en andlig/konstnärlig betydelse eller så avser det socialt överförda levnadsmönster. Språk, konst och värderingar definieras bland annat som kultur och något som påverkar ett helt samhälle. Beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, normer och moraliska system är andra.

När jag tänker på kultur så tänker jag ofta på andra länders kulturer. Vad de bidrar med till skapandet av det egna samhället, hur det påverkar andra samhällen och vad olika länders kulturer kan ge till varandra. Vissa refererar kultur till en universell mänsklig kapacitet och att vi som människor kan ha en hög kulturell förmåga. Vad är denna förmåga? Om jag skulle beskriva den förmågan så skulle jag önska att den betydde att ha förmågan att se fördelarna i sin egna kultur och andras, kunna möta människor med olika kulturer och uppskatta dem, ha förmågan att själv välja vilka kulturella uttryck man själv står för och att de uttrycken skapar nytta och glädje i världen.

Leker man med ordet vill jag gärna påstå att kultur är kul och ger tur! Eller så är det en kul tur, “a happy ride”! Tänk t ex på Spårvagnssalsan som vi många gånger arrangerat i Göteborg, det är väl en kul kulturell tur eller hur!

Jag tror att oavsett hur man ser på definitionen av kultur, vilken kultur man har eller vilket kulturellt uttryck man föredrar så förenar kultur. Kultur är ofta glädje, de flesta är stolta över den kultur de bär med sig inom sig och de kulturella aktiviteterna de ägnar sig åt. Och kan vi glädjas med andras val av kultur och aktiviteter blir vi alla lite gladare och nöjdare. För alla vill vi väl innerst inne ha både kul, tur, och en “happy ride” på livets resa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *