“ALLT MELLAN HIMMEL O JORD VÅRA TANKAR, FUNDERINGAR, LITE MER PRIVAT HELT ENKELT!”

Utveckla din dans och utveckla dig själv
Kultur. En kul tur?
Varför dansa som vi gör?
Lite tankar och annat som inspire-
rar, vill vi dela!
Allt som rör bl a dansen plus mycket annat.
Välkommen till SalsaDans-Bloggen, hoppas att du kommer att hitta något trevligt att läsa!

Utveckla din dans och utveckla dig själv

Att utvecklas är något som vi på SalsaDans strävar efter. Det kan handla om alltifrån att lära sig något nytt, utveckla något man redan kan, anamma nya vanor, nya tankesätt eller annat som rör den personliga utvecklingen.

I början på nya år brukar det vara vanligt att sätta mål för det kommande året, saker som ska börjas med och kanske saker som ska slutas med.

Ett mål som jag haft länge är att lära mig att dansa tango. Jag tror att det stod med på 2018 års listan på vad jag ville uppnå under året, men det blir inte alltid som man tänkt sig. Nu är 2019 här med nya möjligheter till att sätta och uppnå mål. Och nu jag har börjat lära mig, och det är fantastiskt! Fantastiskt ur många aspekter, dels tillfredsställelsen i att sätta mål till verket, dels att komma in i en ny dansvärld, lära känna nya människor där man möts i dans och att få brottas med dansteknik som jag verkligen gillar!

Att lära sig nya saker påverkar det man redan kan. Jag märker att min kropp är programmerad på ett visst sätt, ett “salsa sätt” som gör att jag nu behöver omprogrammera kroppen till viss del. Likväl som min tango kommer påverkas av min salsa kommer min salsa med stor sannolikhet att påverkas av min tango. Min övertygelse är att båda danserna kommer bli bättre, och genom att välja att utveckla sig blir vi alla bättre, på flera plan och i flera saker. Som jag ser det finns en stor nytta i att prova nya saker, även om det är inom samma område. Genom att sträva efter att utmana sig och prova nya saker stärker vi oss själva både i det vi gör och som människor.

Jag tror också på att ta inspiration från flera håll för att hitta sitt sätt att göra saker på, hitta det som passar en själv men också se att saker går att göra på olika sätt och alla sätt kan vara rätt. Genom vårt kursupplägg numera finns möjligheten att göra just det. Du kan gå en kurs, säg 1 dag/vecka hos någon lärare, ta någon drop-in lektion hos oss och du kommer att utvecklas, få inspiration och kunskap från olika lärare som lär ut på olika sätt, fokuserar på olika saker o s v.

Hos oss kan man säga att det är prova på varje gång, för du behöver inte skriva upp dig för en hel termin, du binder dig bara att vara med på den lektion du känner för, just den dagen. Detta är lite av vårt nya koncept, att skapa en enkelhet och valfrihet för er, inga krav och bindningstider-bara dansglädje!

Den 31 januari startar vårens kurser, välkomna att vara med då, eller under något annat tillfälle under våren. Vi ser fram emot att vara en del av att du uppnår dina dansmål 2019!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *